• Komory chłodnicze w hotelu "La Paloma" w Puszczykowie
 • Komory mroznicze w PHU "Augusto-Jarocin"
 • Komory chłodnicze w przechowalni jabłek P. Wilczkowiaka w Ludwikowie
 • Komora chłodnicza w restauracji-kawiarni "Cafe Ole" w Śremie
 • Klimatyzator w lokalu TBS w Śremie
 • Klimatyzator w sklepie spożywczym w Dalewie
 • Klimatyzator w sklepie spożywczym w Rusocinie
 • Klimatyzator w sklepie spożywczym w Masłowie
 • Klimatyzatory w firmie Transmeble w Śremie
 • Klimatyzatory w firmie Sped-Profit w Śremie
 • Klimatyzatory w perfumerii "Mikrus" w Jarocinie
 • Komora chłodnicza w gospodarstwie warzywnym P. Owsianego w Dalewie
 • Komora chłodnicza w gospodarstwie warzywnym P. Jurgi w Wyrzece
 • Komora chłodnicza w gospodarstwie warzywnym P. Jankowskiego w Nochowie
 • Konserwacja klimatyzatorów w hotelu "Cztery Korony"
 • Regał chłodniczy w sklepie spożywczym w Krzywiniu
 • Komory chłodnicze w sklepach "Społem" w Śremie
 • Komora chłodnicza w Zakładzie Cukierniczym P. Bazanowskiego w Śremie
 • Komory chłodnicze i mroznicze w Centrum Hipiki w Jaszkowie
 • Komora mroznicza-doświadczalna w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Śremie
 • Lodówka na jachcie Hipolit
 • Klimatyzacja multi domu jednorodzinnego
Zakład Cukierniczy P. Bazanowskiego w Śremie:Konserwacja klimatyzatorów w hotelu "Cztery Korony":Montaż klimatyzatorów w firmie Transmeble w Śremie:Montaż klimatyzatorów w perfumerii Mikrus w Jarocinie:Modernizacja agregatu komory mrozniczej w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Śremie:

Pierwotnie instalacja chłodnicza była wyposażona w trzy mniejsze agregaty. Mając do dyspozycji sprężarkę i skraplacz należało wykonać agregat skraplający, kolektory zasilający i powrotny oraz układ sterujący.Komory chłodnicze i mroznicze w Centrum Hipiki w Jaszkowie:Komora chłodnicza w gospodarstwie warzywnym P. Jurgi w Wyrzece:Komora chłodnicza w gospodarstwie warzywnym P. Jankowskiego w Nochowie:Lodówka na jachcie Hipolit:Klimatyzacja multi domu jednorodzinnego:wykonanie i hosting: projektwww.pl